top of page
Typmachine

Gerechtelijke procedures zijn soms onoverkomelijk. Daarom vinden wij het als advocaten belangrijk om onze cliënten ook te adviseren over andere mogelijkheden ... buiten de rechtbank. 

Aangezien gerechtelijke procedures lang kunnen aanslepen en het kostenplaatje hoog kan oplopen, kan een minnelijke regeling een betere oplossing zijn. Wij onderzoeken dit graag zaak per zaak, opdat wij onze cliënten hierin zouden kunnen adviseren.

Wordt er toch beslist om een gerechtelijke procedure op te starten? Dan gebeurt dit steeds weloverwogen en met de nodige daadkracht. Wij beroepen ons hiervoor op onze jarenlange expertise.

Wij vinden het belangrijk om steeds een menselijke aanpak te hanteren. U mag van ons een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening verwachten, met een vlotte en duidelijk verstaanbare no-nonsense communicatie in elke fase van het dossier.

Met enorme gedrevenheid zetten wij dagelijks onze schouders onder deze missie en visie, omdat wij hier volop in geloven. 

Onze missie en visie

bottom of page