top of page

Onze specialisaties

Vastgoedrecht

Woninghuur, handelshuur, aannemingsrecht, (ver)koop, wet Breyne, eigendomsrechten en -conflicten, burenhinder, 

erfdienstbaarheden, agrarische- en pachtzaken,

...

Familierecht

Echtscheidingen en vereffeningen-verdeling, regelingen na feitelijke scheiding of beëindiging van wettelijk samenwonen, 

familiale bemiddeling, kindregelingen, jeugdzaken,...

Andere burgerlijke ZAKEN

Vermogensrechtelijke regelingen, erfrecht, contractuele rechten en plichten, consumentenrechten, aansprakelijkheidsrecht,...

Commercieel recht

Opmaak en nazicht van overeenkomsten, invordering onbetaald gebleven facturen, handelsgeschillen in de ruime zin, commerciële bemiddeling,...

Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank, aansprakelijkheidsrecht, 

bijstand bij de evaluatie van voertuig- en lichamelijke schade, verzekeringsrecht,

...

 

Andere juridische vragen?

U kan met al uw juridische vragen bij ons terecht!

 

Waarom?

 

Om het u gemakkelijk te maken. 

Allicht vindt u het niet evident om uw situatie correct te categoriseren.

 

Wij helpen u hier graag bij! 

Heeft u nood aan een specialist in een bepaalde materie?

 

Wij brengen u graag in contact met de geknipte persoon.

Aan ons bent u hiervoor niets verschuldigd!

bottom of page